Rabobank

Rabobank en Viridata

partners in crime?

Bijzonder Beheer

Wij worden regelmatig benaderd door de Rabobank om mee te denken en te kijken betreffende bedrijven die beland zijn bij Bijzonder Beheer. De reden hiervoor is vaak dat de bank zich zorgen maakt over de continuïteit van de onderneming. Wij bekijken de casus anders dan de bank. Waar de bank zijn beeld louter en alleen op cijfermatige data beoordeeld, kijken wij veel meer naar de onderneming als geheel, de markt en de ondernemer. De Rabobank vraagt ons niet voor niets mee te kijken. Ons oordeel wordt op waarde ingeschat, omdat wij helder en zonder opsmuk aangeven wat wij denken dat er zou moeten gebeuren en hoe er perspectief en continuiteit geboden kan worden in termen van rendement. Vooraf is duidelijk gesteld dat wij voor de ondernemer werken en niet voor de Rabobank. Wij beoordelen de casus dus altijd vanuit ondernemersperspectief. 

SCHRIJF JE IN. BLIJF OP DE HOOGTE!

Ontvang onze nieuwsbrief.

ZULLEN WE IETS MOOIS GAAN MAKEN?

Neem contact met ons op.

Contact

DANKJEWEL

Je hoort snel van ons.